Islam dan aspek-aspek kemasyarakatan KAELANY, HD text Jakarta Bumi Aksara 1992 xii, 209 hlm. 21 cm. Bibliografi : hlm. 208-209 sosiologi islam 297.63 297.63 KAE I 180607 20180607032545 INLIS000000000052329 Converted from MARCXML to MODS version 3.5 using MARC21slim2MODS3-5.xsl (Revision 1.106 2014/12/19)